Valg af bestyrelse og kritiske revisorer

Sådan stiller du op til DJBFA's bestyrelse eller som kritisk revisor.

Hvis du vil stille op til DJBFA's bestyrelse, enten som bestyrelsesmedlem eller som suppleant, har du mulighed for at præsentere dig på forhånd. Så vil DJBFA's medlemmer få større indsigt i, hvem du er – og de holdninger, du repræsenterer. Det gør valgprocessen mere kvalificeret. Præsentationen skal være DJBFA i hænde senest 6. marts 2018.

Vær opmærksom på, at bestyrelsen i år foreslår vedtægtsændringer, hvor det bl.a. foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i DJBFA's bestyrelse ændres fra ni til seks medlemmer (plus suppleanter).

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.
 

Ledige pladser i bestyrelsen

Der kommer til at være nogle ledige pladser i bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant.

Ordinære bestyrelsesposter:
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, er der ekstra god chance for at komme ind i år, idet to af de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, ikke genopstiller. De mangeårige medlemmer af bestyrelsen Turid Nørlund Christensen og Morten Alfred Høirup genopstiller ikke. Jesper Hansen, der ligeledes er på valg, genopstiller.

Hvis bestyrelsens forslag til nye vedtægter besluttes af generalforsamlingen, reduceres bestyrelsens størrelse med én person. Så vil der kun skulle vælges ét bestyrelsesmedlem. Bibeholdes de nuværende vedtægter, skal der vælges to nye.

Suppleanter:
Nuværende suppleant Mark Solborg, der har siddet i bestyrelsen i fem år, genopstiller ikke. Nuværende suppleant Anja Følleslev opstiller til bestyrelsen som ordinært bestyrelsesmedlem. Suppleanter vælges hvert år for et år ad gangen. I bestyrelsens forslag til nye vedtægter er antallet af suppleanter bibeholdt, dvs. to suppleanter skal vælges.

Se hele den nuværende bestyrelse HER.
 

Opstilling til bestyrelsen

Følgende medlemmer har annonceret deres opstilling på forhånd og har indsendt præsentation:

Jesper Hansen - læs præsentation her.

Anja Følleslev - læs præsentation her.

Jesper Løvdal - læs præsentation her.

Victor Dybbroe - læs præsentation her .
 

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer. Du kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen.

De nuværende kritiske revisorer, Leif Ernstsen og Bent Malinovsky, genopstiller begge.

Læs denne guide om kritiske revisorer i DJBFA.

(Foto øverst: Sidste år stillede Lars Greve op og blev valgt ind i DJBFA's bestyrelse. Fotograf: Daniel Nielsen).

Læs alt om generalforsamlingen 20. marts 2018 via den grå menu øverst til højre.