Aktuelt

Valg af forlagsmedlemmer til Kodas bestyrelse

Fredag, 8 marts, 2019
Kodas generalforsamling afholdes den 29. april. I år er forlagsmedlemmerne på valg. Forlagsmedlemmer, som vil stille op, skal melde deres kandidatur senest 15. marts.

Den 15. marts 2019 er sidste frist for at melde sit kandidatur til opstilling på Kodas generalforsamling for henholdsvis de to generalforsamlingsvalgte musikforlagsmedlemmer, to suppleanter til disse, tre kritiske revisorer og to suppleanter for de kritiske revisorer. Resten af bestyrelsen er ikke på valg i 2019.

Opstillingsberettigede kan melde deres kandidatur på generalforsamling@koda.dk

De opstillede kandidater offentliggøres via Koda.dk den 15. april. Det er kun de stemmeberettigede forlagsmedlemmer af Koda, som kan stemme ved valget af forlagsmedlemmer til bestyrelsen.

Kodas generalforsamling afholdes mandag den 29. april kl. 15-19 i Koda på Lautrupsgade 9, København Ø.

Læs mere om Kodas generalforsamling 2019.
 

Fakta: Kodas bestyrelse

Kodas bestyrelse består af ni medlemmer.

Fire af pladserne i bestyrelsen er besat af de til enhver tid siddende formænd for foreningerne DJBFA, DKF, DPA og Musikforlæggerne. Bestyrelsen består herudover af fem medlemmer, to musikforlæggere og tre autorer. Musikforlæggerne og autorerne afgår skiftevis.

Kodas bestyrelse består i dag af:

  • Niels Mosumgaard (formand) - DPA
  • Ole Dreyer Wogensen (næstformand) - Musikforlæggerne
  • Niels Rønsholdt (næstformand) - DKF
  • Bent Sørensen - DKF
  • Niels Marthinsen - DKF
  • Susi Hyldgaard - DJBFA
  • Frans Bak - DJBFA
  • Søren Winding - Musikforlæggerne
  • Peter Littauer - Musikforlæggerne
  • Jens Visby - Medarbejderrepræsentant

(Foto øverst: Kodas bestyrelse. Foto: Koda).