Valg til DJBFA's bestyrelse

DJBFA's formand Susi Hyldgaard afgår, og to bestyrelsesposter er på valg. Du kan også stille op til bestyrelsen, som suppleant eller kritisk revisor.

Tre medlemmer af bestyrelsen er i år på valg. Der skal imidlertid kun vælges to ind, da antallet af bestyrelsesmedlemmer nedskaleres i disse år.

  • DJBFA's formand Susi Hyldgaard er på valg og genopstiller ikke. Det vil sige, at DJBFA får en ny formand, når den nye bestyrelse har konstitueret sig selv efter generalforsamlingen.
  • Næstformand Anna Lidell er på valg og genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Anne Eltard er på valg og genopstiller.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Suppleanterne deltager ikke i de ordinære bestyrelsesmøder, men indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Se, hvem der er med i DJBFA's bestyrelse her.
 

Præsenter dig på forhånd

Ønsker du at stille op til bestyrelsen og præsentere dig for DJBFA's medlemmer på forhånd, så download og udfyld dette præsentationsark (åbner i nyt vindue) og send det til gf19@djbfa.dk – mrk. "GF opstilling". Din præsentation skal være DJBFA i hænde senest 1. marts 2019 kl. 10. Præsentationer bliver lagt på hjemmesiden i starten af marts.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd. Da man fra og med i år kan brevstemme til bestyrelsesvalg i DJBFA, er det en ekstra god idé at præsentere sit kandidatur på forhånd, så de brevstemmende medlemmer har mulighed for at stemme på én.
 

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. De nuværende kritiske revisorer Bent Malinovsky og Leif Ernstsen genopstiller. Men du kan også stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs denne guide om kritiske revisorer i DJBFA (pdf åbner i nyt vindue).

Du kan se alt materiale om generalforsamlingen 2019 på https://djbfa.dk/generalforsamling-2019

(Foto øverst: nuværende formand Susi Hyldgaard ved generalforsamlingen 2018. Fotograf: Mads Lending).