Valg til DJBFA's bestyrelse

Tre medlemmer af bestyrelsen er i år på valg. Der skal imidlertid kun vælges to ind, da antallet af bestyrelsesmedlemmer nedskaleres i disse år. Dog genopstiller Lars Greve ikke.

Denne side opdateres, når eller hvis flere stiller op til bestyrelsen.

  • Næstformand Søren Krogh er på valg og genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Pernille Bévort er på valg og genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Lars Greve er på valg men genopstiller ikke. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Se, hvem der er med i DJBFA's bestyrelse.

Præsenter dig på forhånd

Følgende medlemmer har annonceret deres opstilling på forhånd og har indsendt præsentation:

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen uden at have præsenteret sig på forhånd.

Det er muligt at brevstemme til bestyrelsesvalg i DJBFA.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs guide om kritiske revisorer i DJBFA (pdf åbner i nyt vindue).

Du kan se alt materiale om generalforsamlingen 2020 på https://djbfa.dk/generalforsamling-2020

Sidste frist for indsendelse af forhåndspræsentation er 18. juni 2020.