Valg til DJBFA's bestyrelse 2019

DJBFA's formand Susi Hyldgaard genopstiller ikke, og to bestyrelsesposter er på valg. Bl.a. genopstiller nuværende næstformand Anna Lidell med henblik på at blive DJBFA's nye formand.

Tre medlemmer af bestyrelsen er i år på valg. Der skal imidlertid kun vælges to ind, da antallet af bestyrelsesmedlemmer nedskaleres i disse år.

  • DJBFA's formand Susi Hyldgaard er på valg og genopstiller ikke. Det vil sige, at DJBFA får en ny formand, når den nye bestyrelse har konstitueret sig selv efter generalforsamlingen.
  • Næstformand Anna Lidell er på valg og genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Anne Eltard er på valg og genopstiller.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Suppleanterne deltager ikke i de ordinære bestyrelsesmøder, men indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Nuværende suppleant Mette Hafstrøm Kirkegaard stiller op som bestyrelsesmedlem.

Se, hvem der er med i DJBFA's bestyrelse her.
 

Præsenter dig på forhånd

Følgende medlemmer har annonceret deres opstilling på forhånd og har indsendt præsentation:

Anna Lidell - læs præsentation.

Anne Eltard - læs præsentation.

Mette Hafstrøm Kirkegaard - læs præsentation.

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd.

Fra og med i år kan man brevstemme til bestyrelsesvalg i DJBFA. Så medlemmer, der ikke kan deltage i selve generalforsamlingen, kan stemme på de opstillede kandidater via brevstemme t.o.m. 17. marts. Ønsker du at brevstemme? Læs mere og udfyld stemmeseddel her.

Sidste frist for indsendelse af forhåndspræsentation var 1. marts 2019.
 

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. De nuværende kritiske revisorer Bent Malinovsky og Leif Ernstsen genopstiller. Men du kan også stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs denne guide om kritiske revisorer i DJBFA (pdf åbner i nyt vindue).

Du kan se alt materiale om generalforsamlingen 2019 på https://djbfa.dk/generalforsamling-2019

(Foto øverst: nuværende næstformand Anna Lidell ved tidligere generalforsamling. Fotograf: Mads Lending).