Valg - vil du med i bestyrelsen?

På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer til tre af bestyrelsens ni pladser.

Her kan du se info om, hvad det indebærer at sidde i DJBFA's bestyrelse, og hvem, der allerede har annonceret, at de stiller op til bestyrelsen.

Årets generalforsamling skal vælge:

  • Tre bestyrelsesmedlemmer (vælges for tre år)
  • To suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år)
  • To kritiske revisorer (vælges for ét år)

Opstilling til bestyrelsen

De tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, Søren Krogh, Pernille Bévort og Mark Solborg, genopstiller alle tre. Den ene af DJBFA's nuværende kritiske revisorer, Leif Ernstsen, genopstiller også. Se den nuværende bestyrelse HER.

Medlemmer, som stiller op til bestyrelsen, har indtil sidste frist 9. marts haft mulighed for at indsende en forhåndspræsentation af sig selv.

Medlemmer kan også meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen, uden at have præsenteret sig på forhånd. Alle, der stiller op til bestyrelsen, opfordres til give en tominutters mundtlig præsentation af sig selv på generalforsamlingen.

Følgende medlemmer har annonceret deres opstilling på forhånd og har indsendt præsentation:

Mark Solborg - læs præsentation.

Pernille Bévort - læs præsentation.

Søren Krogh - læs præsentation.

Ea Philippa Tange - læs præsenation.
 

Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet?

Inden du beslutter dig for at opstille til bestyrelsen, så læs lidt om, hvad det indebærer HER.
 

​Opgaven som kritisk revisor

I DJBFA har vi besluttet, at vi har to kritiske revisorer, der vælges blandt foreningens medlemmer.

Opgaven for de kritiske revisorer er at sikre og kontrollere, at foreningens bestyrelse og ledelse agerer lovligt og korrekt. De kritiske revisorer er uafhængige af foreningens organer og må ikke modtage instruktioner fra ledelsen. De kritiske revisorer er generalforsamlingens kritiske repræsentanter.

Kunne du tænke dig at blive valgt til kritisk revisor, kan du med fordel læse en uddybning af, hvad arbejdet
indebærer HER.

Få overblik over al information om generalforsamlingen på vores oversigtsside om GF 2017.