Vejledning til DJBFA's legatpulje

Hvad kan man søge

I DJBFA’s arbejdslegatpulje kan man søge arbejdslegat og projektlegat.
 

Arbejdslegater

Arbejdslegaterne ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Støtte til udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. kan ikke søges i DJBFA's Legatpulje. Dette gælder også, når du søger projektlegat, som er et stort arbejdslegat. Hvis du vil søge til dækning af produktionsomkostninger, kurser, projekter, koncerter m.v. skal det søges i DJBFA's Produktionspulje.

Der skal vedlægges lydfiler for at ansøgningen kommer i betragtning. Evt. suppleret med partitur og tekst.
 

Projektlegater

Projektlegatet er på 100.000 kr., og der er i 2018 afsat max. fem puljer á 100.000 kr. Projektlegater tildeles større og veldefinerede projekter, hvor der lægges vægt på kunstnerisk kvalitet og projektets output. Legatet gives til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Støtte til udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. kan ikke søges i DJBFA's Legatpulje. Hvis du vil søge til dækning af produktionsomkostninger, kurser, projekter, koncerter m.v. skal det søges i DJBFA's Produktionspulje.

Der skal vedlægges lydfiler for at ansøgningen kommer i betragtning. Evt. suppleret med partitur og tekst.

Modtagere af projektlegater skal ved projektets afslutning give en præsentation af projektet for DJBFA’s medlemmer samt indsende projektregnskab.

Ansøgninger til projektlegat, der får afslag, vil automatisk blive overført til puljen med arbejdslegater og således blive behandlet som ansøgning her.
 

Hvem kan søge

Projektets autor skal stå som ansøger. Du skal være medlem af Koda og angive Koda-nummer for at kunne ansøge. Der kan ikke ansøges på vegne af andre. Du kan få tildelt arbejdslegat max. én gang pr. kalenderår. Du kan få oplyst af DJBFA’s sekretariat, hvornår du har fået tildelt arbejdslegat.
 

Hvordan gør du

Du skal anvende det elektroniske skema – se vejledning nedenfor. Bemærk at hvis du ikke tidligere har søgt DJBFA elektronisk, skal du oprette en profil. Hvis du har anvendt systemet tidligere, er det vigtigt, at du opdaterer dine profiloplysninger. Fx skal du tjekke, at den bankkonto du har angivet er korrekt. Det vil være denne, der anvendes, når eventuelt tildelte midler udbetales.

Inden du går i gang med det elektroniske skema, kan du med fordel forberede følgende:

 • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn.
 • CV/biografi i pdf-format.
 • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format eller angivelse af links, herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. Det er ansøgers ansvar at angivne links fungerer.
 • Beskrivelse af vedhæftede musikfiler i pdf-format.
 • Tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster skal de i samme fil.
 • For projektlegater skal der endvidere vedhæftes budget i pdf-format.
 • Der kan også vedhæftes andet materiale, men det er ikke obligatorisk – i pdf-format.

1. Gå ind på www.djbfa.dk under ”Søg legat/Arbejdslegater” her finder du link til ansøgningen.

2. Når du har oprettet en profil/logget dig ind, kan du gå i gang med ansøgningen. Tryk på ’Opret ny ansøgning’.

3. Udfyld herefter de anviste oplysninger. Når du kommer til den side, hvor du vedhæfter filer, gør du flg.: 1) Vedhæft filer – til musikfiler/links skal der anføres oplysninger som titel, år mv. 2) Når alle er vedhæftet trykkes på Fortsæt – derefter uploades filerne - læs hvad der står på beskeden, der fremkommer, mens der uploades. Efter kort tid kan du se, hvad du har sendt. Tjek det og tryk på Afslut og send.

4. Der er informationstekster undervejs, hvor det er relevant. Du skal udfylde ansøgningen i én rutine – først når alle filer er vedhæftet kan de oploades og ansøgningen sendes. Hvis du mangler at udfylde felter, der er obligatoriske, vil du blive gjort opmærksom på dette. Det er ikke muligt at sende ansøgningen før disse er udfyldt/vedhæftet. Du vil få tilsendt en e-mail som kvittering inden for en time. Modtager du ikke denne, da send en e-mail til djbfa@djbfa.dk, hvor du gør opmærksom på dette. Anfør dit brugernavn/password ved henvendelsen.
 

Tekniske anbefalinger

 • Anvend Google Chrome (eller Firefox) som browser.

 • Vær klar med alle filer inden du går i gang – filerne skal have de foroven angivne formater og det er bedst at lave ansøgningen i ét træk.

 • Der må ikke være tegn (fx %&?!’) i filernes titel.

 • Vi anbefaler dig ikke at vedhæfte alt for store musikfiler (fx over 10 mb stykket) – så vil du højst sandsynligt få problemer med at uploade. Dette forekommer fx ved meget lange værker. Prøv i stedet at lægge links ind i fx SoundCloud.

Den gode ansøgning

 • Gå tidligt i gang med at lave ansøgningen, så der er tid til at få råd, vejledning og teknisk bistand undervejs fra sekretariatet.
 • Læs vejledningen grundigt, så du søger til noget, der reelt kan støttes af denne pulje, og har medsendt de nødvendige oplysninger og bilag.
 • Start ansøgningen med helt kort, præcist og tydeligt at definere, hvad du søger til. Uddyb derefter.
 • Konkretiser din vision, både i ansøgningens tekst og i lydeksemplerne.
 • Lav og medsend mindst én prototype/demo, der illustrerer dit kommende projekt. Den behøver ikke at være et færdigt produkt, lyde fantastisk og være teknisk perfekt for at kunne give et billede af, at idéen kan realiseres.
 • Vis os, hvad du arbejder med aktuelt.
 • Tænk ud af boksen, udfordr dig selv, prøv noget nyt. Projekter, der tager dig og/eller publikum et nyt sted hen, står altid stærkest.
 • Husk det er et arbejdslegat, og ikke et socialt legat, du søger. Vi vurderer projektets og din professionalitet, ikke din sociale situation, så undlad de lange udredninger om status i dit privatliv. Vi vil hellere høre mere om projektet, der kan få dig videre.
 • Bevægelsen mod visionen er vigtigere, end hvor du er nu og før har været. Fokuser på den i ansøgningen, og sørg for at dokumentere den med musikalske eksempler så vidt muligt.
   

Frist og aflevering

Ansøgninger kan kun afleveres digitalt via DJBFA’s hjemmeside www.djbfa.dk  

Ansøgningsfristerne er:  1. februar, 1. april, 1. september, 1. november – alle dage kl. 12.00

Ansøgninger modtaget efter fristen vil blive behandlet i forbindelse med næste frist. Det anbefales, at man i rigeligt god tid får udfyldt og godkendt sin ansøgning, så eventuelt tekniske problemer eller spørgsmål kan afklares.

Legatudvalget er udpeget af DJBFA’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem og to DJBFA-medlemmer.

Retningslinjer for ansøgning til legatpuljen evalueres løbende.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Camilla Grausen via djbfa@djbfa.dk.